#தமிழினத்தலைவர்67 Twitter Trend : Most Popular Tweets India

Updated: November 26th, 2021 09:36 AM IST

@viickypparkav நீங்க போய்ட்டிங்கனா நாங்க தீ*குளிப்போம். களத்துல இறங்கலாம் வாங்க. #OurLeaderPrabhakaran #தமிழினத்தலைவர்67

#தமிழினத்தலைவர்67 Twitter

@viickypparkav நீங்க போய்ட்டிங்கனா நாங்க தீ*குளிப்போம். களத்துல இறங்கலாம் வாங்க. #OurLeaderPrabhakaran #தமிழினத்தலைவர்67

India Twitter Trends Now
  • ARMY GLOBAL VOTING PARTY
  • Assam Rifles
  • #Ayodhya
  • #जय_श्री_राम
  • बाबरी मस्जिद
  • #बाबासाहेब_अमर_रहे