Ireland's Top Twitter Trends

#UNGA

#UNGA

449032

Messi

Messi

395436

Government

Government

319601

North Korea

North Korea

262917

Hurricane Maria
#IOS11

#IOS11

155905

#TalkLikeAPirateDay
Leicester

Leicester

77944

Klopp

Klopp

59666

#mexicoearthquake
Rio Ferdinand
Ryanair

Ryanair

36403

#GBBO

#GBBO

29916

Coutinho

Coutinho

21524

#Kingsman

#Kingsman

21182