Maqhawe Twitter: Most Popular Tweets South Africa

Maqhawe Twitter

@BossMatriach Whos Maqhawe again? Oh is that boy who keeps disrepecting me🤣 I love him please.

@BossMatriach Not Shaka pretending not to know who Maqhawe is😂 He is too cute,please give him.

@BossMatriach Did he just say “ who’s Maqhawe again”😂😂🤣🤣😂Shaka is my favourite person in the whole world 😂😂😂❤️.

@BossMatriach Ubeza nayo indaba uShaka 🤣🤣 wavele wathi “…who is Maqhawe again?…” 🤣🤣🤣.

Maqhawe asked What is self-actualization in isiZulu? Its basically to become umuNtu, a whole being. Western self-actualization is a modern concept based on consumerism and self-aggrandizement.

I SCROME 😂😂😂 bekushoda abuze kuthi ngubani lo Maqhawe😂😂😂 cause right now akamazi and that boy STAYS disrespecting me🤭.

@Maqhawe_Ngubane There would have been no Rhodesia had Khumalo not signed this so called Tati Concession, nor would our young people today this side be calling themselves Operation Dudula. Whites, called this agreement a Rudd Concession. It’s proof of a divided people never stand..

Zen
Zen

I will never not think of @only_maqhawe when I see this video 😭.

@BossMatriach 😂 this is so cute, also the cookies are so expensive 😂 a re “who’s Maqhawe again?” 🤣..

“Who’s Maqhawe again? Ohhh, it’s that boy that keeps disrespecting me.” 🤣🤣🤣🤣.

@Maqhawe_Ngubane In any event, Operation Dudula and it’s leaders are not too unique in our history, there have been many even before Khumalo himself. It’s just a continuation of the old sins of tribalism. We fight to keep our little pastures - we give land & wealth to Europe for guns..

@BossMatriach “Waait, who’s Maqhawe again? Alright it’s that boy, who keeps on disrespecting me”😂😂 Samthandi uShaka 😭🥺❤️.

Why do you always have to gotiate? And vele, who is Maqhawe again?.

@Maqhawe_Ngubane ....I get some vibes nje from him, engathi ikhona into ayicindezele Kanti obala, izwe selakhululeka manje. #AwuqiniUmnqwazi.

Ngizwa sand sezingqi Ngizwa sand sokuyaluza Ngizwa is and sokundindza Satshabalala isizwe konakeleph na maqhawe Intsizana ziyokwambathswa nguban na isthwalandwe Phelile ntwibthethwa Vulan imthetho When you got the feed back wenzena mfanasemzin.

he keeps pointing at him whenever he refers to black people or “the people” ??? 😭😭.

@Maqhawe_Ngubane Kuphume yonke i-full list Live Performers wase ethi uMcineka ngokuzayo bazodedela abe-Back Track. Then uqale ngokuchaza ukuthi kungani umculi ozenza insizwa bengeke bamqashe nodeleliswa ukuthi yena uyazazi ukuthi unabalandeli abaningi..

@BossMatriach 😂😂who is Maqhawe again 😂😂 but he is looking and sounding more like the Maqhawe he doesn’t know.

@Maqhawe_Ngubane Lapho basho ngazwi linye ke “weeee eish ngikude kabi yaz, ubudingani?” Mxxxxm 🥺.

P.
P.

@BossMatriach @lesegoseabi “Who’s Maqhawe again? First of all, he’s very disrespectful”😭.

Who is Maqhawe again .... Guys bana ba tella iyoh😂😂😂😂.

South Africa Twitter Trends Today
  • Eddie
  • Elton
  • Eskom
  • gavin hunt
  • #GogoSkhotheni
  • Hamilton