South_Africa flag

🕓

#Umndeni In News: The Most Popular Tweets

I will never forget when Mkhulu took destinys child for a vacation and they went looking for swimming shorts at Ackerman’s and he said they should go to Pep because Ackerman’s was expensive. Njani? 🗣🗣 I knew then that he was lower level broke and stingy. #Umndeni

#Umndeni Twitter

#Umndeni Photo

#Umndeni Top Tweets On Twitter

@jozifm Umndeni wenza umlomo e madadeni nikwenze thanks.

#Umndeni wehee I mean we really need repeat. Mxm Moja love la bhora.

#Umndeni wehee I mean we really need repeat. Mxm Moja love la bhora Photo

I will never forget when Mkhulu took destinys child for a vacation and they went looking for swimming shorts at Ackerman’s and he said they should go to Pep because Ackerman’s was expensive. Njani? 🗣🗣 I knew then that he was lower level broke and stingy. #Umndeni.

#umndeni repeating an episode is literally God telling you to stop procrastinating and do something with your life👏.

#umndeni repeating an episode is literally God telling you to stop procrastinating and do something with your life👏 Photo

I think Mkhulu is very insecure because he knows that “destiny’s child” are very young and they can get men with money and plus they like to enjoy their youth so he uses that against them and accuses them of promiscuity 🤣🤣🤣 #Umndeni.

#Umndeni yho Mkhulu Hai that old man is abusive Ai if it was me bekuzonyiwa straight Aowa wa lapisa o 🙄🙄🙄.

Umdidi Amasende lmao😭😭😭 so dololo censorship in this episode #umndeni.

Kanti ababoni yini @MojaLoveTv that this episode ya last week #Umndeni 😒😟😒.

@moloko_flo Why? Why? People were at parties last weekend, so ke accommodation weekend e for those who missed it #Umndeni.

Umndeni is prolly my fave thing on TV Rrn. Not over the top. No theatrics. Kummandi nje..

@_Thato_N @MojaLoveTv 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ Re tla reng #Umndeni.

Sesi - Beyonce Malwandle - Kelly Majabula - Michelle #Umndeni.

Heeey Lona le ryt mara [email protected] why le repeat #Umndeni o kare ke Muvhango? 😡.

😭💀💀💀💀 Lmfao who is Michelle in this case ? 😂 #Umndeni.

@victor_molefe Kube izindaba ezibuhlungu kakhulu ngithi akalale ngoxolo umndeni wakwaMasinga @ukhozi_fm.

Can someone please send me Sesi’s recipe and method ya custard 🙈 asking for a friend #Umndeni.

Angiyena umuntu okhonze ukukhuluma kodwa lena ngizoyikhuluma engathi umndeni wakhe ungaqina kulesimo obhekene naso amagalelo akhe ayaziwa ngeskhathi esadlala aphinde amele isizwe.

@Maqhawe_Ngubane Ngiwazi kahle mfwethu umehluko. Umuzi ilapho usuke uzihlalele khona nje nezingane zakho noNkosikazi wakho. Umuzi ke lowo, kodwa indlu suke usubheka umndeni wakho abantu odlelana nabo abayigazi lakho. Isizwe suke subheka izibongo ezihlukene kodwa eziphethwe iNkosi eyodwa..

@The_Zungu @Maqhawe_Ngubane Kwesika Biyela lapho sikhuluma ngesizwe esiphethwe iNkosi uBiyela not umndeni. Umndeni uba negama lawo for example KwaZuma eNkandla indlu yakubo ibizwa ngokuthi iKwaDakwadunuse igama lendlu yakwabo leyo..

Imali ngondle umndeni bese kuba izifebe😂😂🙌🏾🙌🏾.

I think thy going back to Mkhulu coz of the producers and the contracts thy Not coz thy wanted to go 😕 my opinion #Umndeni.

@NoMoozlie I see the purpose but approach was wrong, we’ve lost so many people to this so when we saw the video we not only wept for you but for your family members aswell who will feel the pain we’ve felt, only to find ukuthi you toyed with our sympathies and uzwelo for umndeni wakho. 💔💔.

#umndeni is now trending in #Durban.

#umndeni is now trending in #Durban Photo
South africa Twitter Trends Now