South_Africa flag

🕓

#umoya In News: The Most Popular Tweets | South Africa

City’s Duncan Adonis (20) and Samora Motloung (24) will spend the season on loan at Cape Umoya, in the GladAfrica Championship. Best of luck boys! 💙 #iamCityFC #LoanWatch.

#umoya Twitter

#umoya Photo

#umoya Top Tweets On Twitter

@Shoun_B hello 😊How are you ? Ndicing’ba mandik’checkishe wethu because ingathi kukho umoya womgowo pha kwi TL yakho . UbeRight torho. ❤️ Good luck with the rest of the semester..

@Mabutho_X56 Kodwa bafo musa ukuyishiya ilenga nje Mina ngithi alikhulunye loludaba ngoba Kufana nokuthi khona umoya ogcwele, uJesu kanye noNkulunkulu.

Bendibambe umoya thinking the mother is gona insist on tiles as well, tu unontombi uzithe zinc, andavuya!.

@kaRonaldo_Entle @KaizerChiefs 😂😁mfet yaz kwathi kwehla kancane besengphatheke kabi kanjan yooh.

Just wrote a looooooooong essay to my mum why I refuse to uxhoma nge tiles eDutywa cause of umoya wapha omka nezindlu. She is not having it 🥺🥺🥺.

@khama_Billiat11 Chiefs is not a one man team .wayithola ukhona so ,uma ufuna kuhlala, hlala kodvwa uma ufuna kuhamba umoya awugcwale emabhanji ..

@Ntshalie People bephathwa umoya e wesile, I love going there yona ne postoli heal my soul.

#Umoya She was scared hence she interjected so much, which is normal when you come across someone who possess what you have , you feel threaten ..

@LungileMatyila holaa bro Lungsta mfethu i need some help i saw you izolo laphana kulashow umoya.

Has anyone seen the President of the Republic of South Africa lately? Or IWA LIBHEKE UMOYA @MYANC 😂🤣.

#Sifunda isiXhosa: Nika intsingiselo: Ukukhalela ubisi Umoya.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts So ungaphel umoya get up go..

@Tshatha_Ngobe usuku lwami aluluhle neze umoya wami uphukile kushone umama emndenini @NVMcKenzie #Isidlosasekuseni.

I can do this:Give me your hand. You have some problems at work and you wish u cn change jobs relationship is nt going the direction you want it bad dreams seem so real & it scares you. Social media affets ur productivity. Right? #Umoya.

Thel’umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho 🙌🏾.

#umoya Photo

USDCHF long position approaching tp. You can learn the skill also. #forex #Umoya.

#umoya Photo

I have the same gift as well and getting married is something we want but your ancestors must approve that person first or nothing #Umoya.

Mhle umfazi waloBishop I Makamu, ndiyawithanda umoya wakhe upholile, uyabonakala uba streetwise yena kodwa akabhabhazeli.

Since he told us that 20% of women in the church wants to sleep with the pastors , is he going to tell us the percentage of pastors who wants To sleep with the church women? #Umoya.

If its this easy to get info on the journey of our life then why do we still have so many troubled people in general. Why do we need therapy and antidepressants? Its a nice thought that we can get all our answers from a reading. But theres that GAP #Umoya.

#umoya this episode played today do catch the repeat on channed 157 #mojalovetv.

Umoya wami ugcwele indumiso namhlanje. Angazi ngidumisa uk’nuka yini, kodwa 🤷🏾‍♂️.

I still love this South African production though without having to see/ compare it with the American one #Umoya.

I’d definitely get a reading if I were to find out if I should take business risks. #Umoya.

City’s Duncan Adonis (20) and Samora Motloung (24) will spend the season on loan at Cape Umoya, in the GladAfrica Championship. Best of luck boys! 💙 #iamCityFC #LoanWatch.

#umoya Photo
South Africa Twitter Trends Now