#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก Twitter

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน | Thailand

ทำความดีด้วยหัวใจ #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก on Twitter

sayan
Sayan ()

ทำดีเพื่อชาติ #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

ลูกอีสาน
ลูกอีสาน ()

~•การบำเพ็ญประโยชน์•~ หมายความว่า บำเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยที่ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ตั้งตัวได้ตามควรแก่วัยนั้นๆ แล้ว จ่ายกำลังความรู้ ความสามารถ กำลังกายและกำลังทรัพย์ ออกไปช่วยผู้อื่นตามสมควรแก่โอกาส #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
Piyapong
Piyapong ()

แค่เราทำตามกฏกติกา ทำตามกฎหมายบ้านเมืองก็ย่อมทำให้สังคมเราสงบสุข #ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
ัแดนสยาม
ัแดนสยาม ()

#ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก การทำความดีของทุกๆภาคส่วนในสังคมไทย ก็จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
2923
2923 ()

#ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
Zero 01
Zero 01 ()

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก เป็นความโชคดีของพวกเราชาวไทย ที่ได้เกิดในใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารราชวงศ์จักรี ไม่มีผืนแผ่นดินไหนจะอบอุ่นและน่าอยู่เท่าแผ่นดินไทยอีกแล้ว มาร่วมกันหมั่นสร้างความดี เพื่อให้บ้านเราน่าอยู่

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
sayan
Sayan ()

ทรงพระเจริญ #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

2923
2923 ()

#ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
Anan
Anan ()

ทำความดีด้วยหัวใจ #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
คนตัวดำ
คนตัวดำ ()

(red flag)วันนี้ 22 พ.ย.63 #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก • Message >>> การทำความดีของทุกๆภาคส่วนในสังคมไทย ก็จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง

ลูกอีสาน
ลูกอีสาน ()

~•การบำเพ็ญประโยชน์•~ หมายความว่า บำเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยที่ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ตั้งตัวได้ตามควรแก่วัยนั้นๆ แล้ว จ่ายกำลังความรู้ ความสามารถ กำลังกายและกำลังทรัพย์ ออกไปช่วยผู้อื่นตามสมควรแก่โอกาส #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

2923
2923 ()

#ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
Kk
Kk ()

#ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
Parkpoom
Parkpoom ()

สิ่งใดถูก สิ่งใดดี สิ่งใดผิด ลองมาคิด พิจารณา ร่วมแก้ไข สิ่งใดงด สิ่งใดงาม นามของไทย ร่วมใส่ใจ ปฏิบัติ ยั่งยืนนาน #ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูก

#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก ภาพถ่าย,#ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูก แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน
☚ #จากศัตรูสู่หัวใจep11 arctic monkeys ☛
Thailand แนวโน้มยอดนิยม