Thailand flag

🕓

#johnyu แนวโน้มของ Twitter - ทวีตด้านบน | Thailand

จอน : นี่ๆ ดูอะไรนั่นสิ ตะต๊ะ : ดูอะไรเหรอ? จอน : Do you love me? ตะต๊ะ : บ้าน่า >////< #JohnYu.

#johnyu Twitter

#johnyu ภาพถ่าย

#johnyu - ทวีตชั้นนำใน Twitter

อยากกินไรไหม? อะไรก็ได้ จอนเลือกเลย เลือกมาเดี๋ยวก็กินไม่ได้อีก ก็เลือกอันที่เค้ากินได้ดิ อันไหนกินไม่ได้เดี๋ยวจอนก็กินให้อยู่ดี ก็จริง 😁😁😁 #johnyu.

#johnyu ภาพถ่าย

me: i still have 48 pending unread fics also me: /after seeing johnyu content/ i think i have to revisit and check the johnyu tag on ao3.

พาแมวมีเที่ยวด้วยครับ แมวซนมากเลย #johnyu.

#johnyu ภาพถ่าย

โคตรฮีล โคตรมีความสุขเลย ชั้นรักพวกเทอนะ johnyu 😭😭😭😭😭😭😭😭💕💕💕💕💕💕💕.

johnyu เอากุไปทิ้ง เอาไปเลย กุไม่อยู่แล้วเย้ดแม่.

#johnyu ภาพถ่าย

ช่วยผ่มด้วย จับผ๋มหน่อยผ๋มจะล้ม #johnyu.

มีมม. มีรูปคู่ วู้ววววววววววว #johnyu.

ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะ #johnyu อ่ะ.

#johnyu ภาพถ่าย

จอน : นี่ๆ ดูอะไรนั่นสิ ตะต๊ะ : ดูอะไรเหรอ? จอน : Do you love me? ตะต๊ะ : บ้าน่า >////< #JohnYu.

#johnyu ภาพถ่าย
Thailand แนวโน้มยอดนิยม