#BakanSözVerdiPDRNormVakti Twitter Trendleri: En İyi Tweetler Turkey

#BakanSözVerdiPDRNormVakti Twitter

İlkokullarda 300 öğrenciden az bir mevcuda sahip okullarda psikolojik danışman olmadığını ve mevcut norm sebebiyle olamayacağını biliyor muydunuz? 299 öğrenci pdr hizmetlerinden yararlanamamakta ve eğitimin eşitlik ilkesine aykırılık oluşmaktadır.@tcmeb #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Psikolojik danışman yokluğu hiç bu kadar hissedilmemişti #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Verilen sözün gerçekleşme vakti sizce de gelmedi mi sayın bakanım? @prof_mahmutozer @tcmeb #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

GELİYOR GELMEKTE OLAN 👊👇 #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

#BakanSözVerdiPDRNormVakti Fotoğraf,#BakanSözVerdiPDRNormVakti Fotoğraf by Diəgø🇺🇾,Diəgø🇺🇾 on twitter tweets #BakanSözVerdiPDRNormVakti Fotoğraf

Büyükşehirlerdeki okul öğrenci sayılarının kalabalık olması ve yönetmeliğine göre her 500 öğrenciye bir psikolojik danışman atamasının yapılması her öğrenciye eşit derecede ulaşmanın zorluğunun bir göstergesidir @tcmeb @prof_mahmutozer #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

PDR
PDR

Normumuz her okula en az bir tane psikolojik danışman olacak şekilde revize edilsin #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Krizlerle etkili başa çıkabilen öğrenciler yetiştirmek için her okula en az 1 psikolojik danışman @prof_mahmutozer #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Her okulda en az 1 psikolojik danışman olması istek değil ihtiyaç #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için sayıya bakılmaksızın her okula en az bir Psikolojik Danışman atanmalıdır #BakanSözVerdiPDRNormVakti @prof_mahmutozer.

PDR
PDR

Sahada en az öğretmen sayısına sahip branş pdr. Biliyoruz ki o sene bu sene. Sayımızın artmasını istiyoruz. Gereğini yapacaginizdan şüphemiz yok. #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Öğrenciler Psikolojik danışmanlarına ulaşamıyor çünkü okullarında her branşın öğretmeni varken Psikolojik danışman yok. Yüksek netlerle evimizde oturmak için okumadık #BakanSözVerdiPdrNormVakti.

Böyle bir dönemde psikolojik danışmansız yer kalmasın. #BakanSözVerdiPDRNormVakti @tcmeb.

Söz verilen hakkımız olan kadrolara yerleşmek istiyoruz #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

3-4 öğrenci eksik diye bir okula psikolojik danışman atamamak haksızlıktır. Her öğrencinin psikolojik danışmanlık desteği alması haktır. O yüzden sayıya bakılmadan her okula psikolojik danışman ataması yapılması gereklidir. @tcmeb @prof_mahmutozer #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Maç her zaman olur sevgili meslektaşlarım bugün PDR için birlik günü #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Rehber öğretmenler özellikle çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretim sürecinde yetişmesine katkı sağlamaktadır #BakanSözVerdiPdrNormVakti.

bu kadar psikososyal desteğin okullarda ihtiyaç olduğu dönemde gerekli norm düzenlemesi yapılmasi bir ihtiyactir. #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

@serkantopalchp Psikolojik danışmanların Norm engelinin kaldırılması konusunda destek bekliyoruz #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Bahar geldi PDR normu gelmedi Her yerde çiçek açmak istiyoruz #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Özgüven aşıladığım öğrencim öğretmeniyle konuştuktan sonra öğretmeni davranışlarından ötürü özür dilemiş kendisinden bana bu duyguyu tattıran bu güzel bölüme minnettarım @prof_mahmutozer #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Tek bir imza sağlıklı binlerce öğrenci aile demek @RTErdogan @prof_mahmutozer #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Bence gerek yok pdrye okulda yatıyorlar derse girmiyorlar bir iş yapınca 30 gün dırdırları bitmiyor #BakanSözVerdiPDRNormVakti.

Turkey En Popüler Eğilimler
  • #EkAtamaYoksaOyYok
  • Eren Erdem
  • #EğriyeEğriDoğruyaDoğru
  • Faik
  • Fatma Yavuz
  • Felaketler SonBulacak
  • #FikriArıkan
  • #Filistin