Turkey flag

🕓

K U D U R U N Twitter Trendleri - En İyi Tweetler | Turkey

b e n i s a d e c e y e m e k y e r k e n m u t l u g ö r e b i l i r s i n i z.

K U D U R U N Twitter

K U D U R U N Fotoğraf

K U D U R U N - Twitter'da en iyi Tweetler

n e v e r a k o s u s u k o s a d o n k i s s @donnypangilinan @KissesDelavin #StrongerForDONKISS.

@ibrahimkaragul @ekrem_imamoglu Biz İstanbul’da hep birlikte Cumhuriyet ışığında özgürlüğe yürüyeceğiz. Sen ancak burnunuza kadar battığınız karanlıkta, kucağından kalkamadığın fetonun helasına yürürsün trollerin en çürük lalesi adkdkkd K U D U R U N ✌️.

K U D U R U N! K U D U R U N!! K U D U R U N!!! K U D U R U N!!!! K U D U R U N!!!!! K U D U R U N!!!! K U D U R U N!!! K U D U R U N!! K U D U R U N!.

ASSISTAM DARK PHOENIX DIA 6 DE JUNHO NOS CINEMAS CARALHOOOOO A S S I S T A M D A R K P H O E N I X N O C I N E M A D I A 6 D E J U N H O C A R A L H O #DarkPhoenix.

@ekrem_imamoglu İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E B A Ş K A N I S A Y I N E K R E M İ M A M O Ğ L U.

K U D U R U N Fotoğraf

C E M A A T L E R E V A K I F L A R A D E R N E K L E R E K İ Ş İ L E R E V E G R U P L A R A hizmet işi bitmiştir. #MazbataGeldi.

K U D U R U N Fotoğraf

C E M A A T L E R E V A K I F L A R A D E R N E K L E R E K İ Ş İ L E R E V E G R U P L A R A hizmet işi bitmiştir. #MazbataGeldi @ekrem_imamoglu.

C E M A A T L E R E V A K I F L A R A D E R N E K L E R E K İ Ş İ L E R E V E G R U P L A R A hizmet işi bitmiş! #MazbataGeldi.

K U D U R U N Fotoğraf

İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E B A Ş K A N I S A Y I N E K R E M İ M A M O Ğ L U 🎊 🎉.

@Ahaber İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E B A Ş K A N I S A Y I N E K R E M İ M A M O Ğ L U.

ülke gündemini ilk defa gülümseyerek ve a haberden takip etmek hflashflhflsnda K U D U R U N #MazbataGeldi.

E x t r a ñ o a t o d o s l o s m i e m b r o s d e h o n e y s t j u n t o s o k ? o k.

İ s t a n b u l B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e B a ş k a n ı E k r e m İ m a m o ğ l u ! #!.

🔥Özgür ruh ve düşünce tutsak alınamaz🔥 ‼️Ö Z G Ü R L Ü K‼️ ❗️İ N S A N ❗️ ❗️R U H U N U N ❗️ ‼️K A N A T L A N M A S I D I R‼️.

K U D U R U N Fotoğraf

İ s t a n b u l B e l e d i y e B a ş k a n ı S a y ı n E k r e m İ m a m o ğ l u..

H A D İ D E L İ R İ N Y O B U T A M A M B İ N G O B İ S A B A H B I L L B O A R D B E N E K O K I N G K O N G.

K U D U R U N Fotoğraf

🔥🔥🔥🔥🔥🔥 K 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 U 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 D 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 U 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 R 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 U 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 N 🔥🔥🔥🔥🔥🔥.

A D A M A K İ Ş İ Y E K İ Ş İ L E R E G R U P L A R A C E M A A T L E R E V A K I F L A R A D E R N E K L E R E H İ Z M E T İ Ş İ B İ T T İ. B İ T T İ O İ Ş !!!!!!!!!!!!!!!!!.

İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E B A Ş K A N I E K R E M İ M A M O Ğ L U #MazbataGeldi.

K U D U R U N Fotoğraf

(^_^) <) )╯ İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R / (^_^) ( (> B E L E D İ Y E B A Ş K A N I / (^_^) <) )> E K R E M / (^_^)/ ( ) İ M A M O Ğ L U / #MazbataGeldi 💐.

Y A P M A N O L U R S U N B I R A K O Y E R İ M İ D O L D U R S U N B A N A İ H T İ Y A C I N O L U R S A S A R I L O N A E L B E T U N U T U R S U N.

C A N I M I C A N I N A K A T A R C A S I N A Ö M R Ü M Ü U Ğ R U N D A H A R C A R C A S I N A D E L İ L E R G İ B İ M U H T A C I M S A N A İ L L E D E S E N İ L L E D E S E N.

S E N Y Ü R Ü Y E D U R A S LA N I M B E N Y Ü R Ü R K E N D E Y A S L A R I M. - Ekrem İmamoğlu.

K U D U R U N Fotoğraf

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ I N G A T L A H I N G A T S K R I P S I M U D O S E N M E N U N G G U M U S E L A L U ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀.

b e n i s a d e c e y e m e k y e r k e n m u t l u g ö r e b i l i r s i n i z.

Turkey En Popüler Eğilimler