Müslim Twitter Trendleri : En İyi Tweetler Turkey

Updated: December 1st, 2021 10:40 AM IST

Namaz nûrdur; sadaka burhandır; sabır ziyâdır. Kur’ân, senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. * (Müslim, Tahâret 1)

Müslim Twitter

Efendimiz ﷺ buyurdu ki ; “Allah Teâlâ bana: “O kadar mütevâzı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin!” diye emretti.” Müslim

Muhakkak ki Allah her işi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. - Hadisi Şerif-Müslim, Sayd,57

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248) Hayırla kalın Rabbıme emanet olun ☝️🤲🇹🇷🇦🇿🇵🇰☺️🌹

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular: “İnsan ölünce, şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevâbı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifâde edilen ilim, arkasından duâ eden hayırlı evlâd.” (Müslim, Vasiyye,

Enesin () naklettiğine göre: Hz. Peygamber () büyük günahlar olarak şunları saydı: Allaha ortak koşmak, ebeveyne eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir. (Hadisi Şerif Müslim, İman, 144 )

Müslim Fotoğraf,Müslim Twitter Trendleri : En İyi Tweetler

RÜZGAR DUASI “Allâh’ım! Sen’den bu rüzgarın, bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve Sen’in gönderdiğin şeylerin hayırlı olmasını istiyorum. Bu rüzgarın, içinde bulunan şeylerin ve Sen’in gönderdiğin şeylerin şerrinden de Sana sığınırım.” (Müslim, İstiskâ, 15)

mh
Mh

Rasulullah(sas) rüzgar şiddetli estiğinde şöyle dua ederdi: Allahım! Senden bu rüzgarın, onun içinde bulunanın ve onunla gönderilenin hayrını isterim. Bu rüzgarın şerrinden, içinde bulunanın ve onunla gönderilenin şerrinden sana sığınırım. Müslim

Rasûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi yahut Hıristiyan veya Mecûsî yapar…” [Buhârî, Tefsîr, (Rûm) 2; Müslim, Kader, 22]

Müslim Fotoğraf,Müslim Twitter Trendleri : En İyi Tweetler

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir. - Hadisi Şerif-Müslim, Birr, 30 Cumanın hayrı bereketi üzerinize olsun 🌹🌹

Helâl Olan Şeyler Belli,Haram Olan Şeyler Bellidir Bu İkisinin Arasında Halkın Bir Çoğunun Helâl mi Haram mı Olduğunu Bilmediği Şüpheli Konular Vardır. Şüpheliden Sakınanlar Dinini Ve Irzını Korumuş Olur Şüpheli Konulardan Sakınmayanlar İse Gitgide Harama Dalar. Buhari,Müslim

Müslim Fotoğraf,Müslim Twitter Trendleri : En İyi Tweetler

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.”  (Müslim, Cuma 17, 18) Cumamız Mübarek Olsun.

Efendimiz ﷺ buyurduki ; “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, cumanın sevabını elde edemez” Müslim

Rasulüllah () şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah’ın koruması altındadır.” (Müslim, Mesacid, 262.)

Müslim Fotoğraf,Müslim Twitter Trendleri : En İyi Tweetler

Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla… (Buhârî, De’avât, 60; Müslim, Zikir, 70.) ** آمِين **🤲🏻 #Hayırlı_Sabahlar 🤲🏻❤

Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” (Müslim, Cum`a 27)

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü “Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim…” (Müslim, Hac, 147)

Müslim Fotoğraf,Müslim Twitter Trendleri : En İyi Tweetler

Namaz nûrdur; sadaka burhandır; sabır ziyâdır. Kur’ân, senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. * (Müslim, Tahâret 1)

Turkey En Popüler Eğilimler
  • Hazine
  • KONUŞ ERDOĞAN
  • Lütfi Elvan
  • Liverpool
  • Melih Gökçek
  • Nureddin Nebati