נפתלי בנט Video By Benjamin Netanyahu

נפתלי בנט video on twitter | Israel.

Benjamin Netanyahu ()

נפתלי בנט video | Israel - נתניהו צדק - נפתלי בנט ואילת שקד שיקרו במצח נחושה וראש הממשלה נתניהו דיבר אמת. נפתלי ואיילת, הבטחתם ממשלת ימין - תקיימו!.

Top Video Tweets