רק מחל Video By Benjamin Netanyahu

רק מחל video on twitter | Israel.

Benjamin Netanyahu ()

רק מחל video | Israel - אוהב אותך, רק מחל! ❤️🇮🇱 בנט וגדעון שחתמו יחד הסכם עודפים יודעים שאין להם ממשלה בלי לפיד כראש ממשלה. רק הליכוד יכול להקים ממשלת ימין על מלא..

Top Video Tweets