🕓

#เตนิว Twitter Trending Video - Viral Tweet

  • #เตนิว Video : ความเล่นเอง ชงเอง เขินเอง ของหิน ฟค : ขอพีทได้มั้ย? —> เตจัดให้ นิว : เอาแบบน้องกันมั้ย? (เสนอให้เองโดยไม่ต้องร้องขอ) ฟค : สัตว์เลี้ยง! —> นิวหันไปจุ๊บ จากนั้น พบเห็นคนเขินกัน 2 ea 😏 #เตนิว.