#โควิด19 Video By ❤𝕄𝕠𝕦𝕚❤️

Updated: July 22nd, 2021 10:37 AM IST
#โควิด19 video on twitter | Mobile, AL.

#โควิด19 video | Mobile, AL - "เพราะไม่ใช่ดาราใช่ไหม ถึงไม่มีเตียง" - เสียงจากญาติเด็กหนุ่มวัย 25 ย่านเจริญกรุง 107 ที่ต้องเสียชีวิตจากการติดโควิด -19 และที่บ้านยังมีผู้ติดเชื้ออีก 3 คน ต้องรอเตียงเช่นกัน ที่มา.

Top Video Tweets