Adama Video By Abdi Baktur

Adama video on twitter | Konya, Ankara, İstanbul.

Abdi Baktur ()

Adama video | Konya, Ankara, İstanbul - Kulaklığını takmayı unutan adama ritimsel farkındalık yapmışlar. 😂.

Top Video Tweets