Anayasal Video By MHP

Updated: September 15th, 2021 10:36 PM IST
Anayasal video on twitter | Türkiye.

MHP

Anayasal video | Türkiye - Yapılan duayı karalamak maksadıyla, “Şeriat çığlığı, anayasal suç, Talibanla aynı şey isteniyor” şeklinde tevil edenler faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir..

Top Video Tweets