aziz allah Video By Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷

aziz allah video on twitter | Çankırı, Türkiye.

Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 ()

aziz allah video | Çankırı, Türkiye - Son Osmanlı ulemasından icazetler alarak, hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında yetkinleşmiş, hocaların hocası Muhammed Emin Saraç Hocamıza tekrar Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemîl niyâz ediyorum. Aziz Milletimizin başı sağolsun..

Top Video Tweets