🕓

#Dia9EuVou Video | Top Trending On Twitter Today

#Dia9EuVou video on Twitter

Rio Preto Nas Ruas! Espero todos na Av. Paulista X Peixoto Gomide, às 16h! #Dia9EuVou #OLulaAindaÉCondenadoBabaca.

#Dia9EuVou video is one of the top 100 videos trending on twitter today.