Hepimiz HalukSavaşız Video | By Gökhan ÖZBEK | Twitter

Hepimiz HalukSavaşız video on twitter | Ankara, Türkiye.

Gökhan ÖZBEK ()

Hepimiz HalukSavaşız video | Ankara, Türkiye - Ölenlerin arkasından matem tutmaya vaktimiz Mücadele edeceğiz, Demokrasi için, Adalet için, Özgürlükler için Artık Haluk Savaş için #HalukSavaş Hepimiz HalukSavaşız.

Top Video Tweets