🕓

#Perşembe Video | Top Trending On Twitter Today

#Perşembe video on Twitter

Savcı sordu: Cezaevinden açtığınız tüneIden çıkan toprağı ne yaptınız? – Topraksız köyIüIere dağıttık! Dokuz Yoldaşyıla Vurdu Çayan✌✌✌ Özlemle Saygıla ✌✌✌✌✌ #Persembe.

#Perşembe video is one of the top 100 videos trending on twitter today.