🕓

PRODUCE X 101 Video | Top Trending On Twitter Today

PRODUCE X 101 video on Twitter

แวะมาขายไฮโน้ต แอดลิปพิซึงอูก่อนฉายจริง (นาทีที่1:16, 1:27, 1:38, 2:04 ...ก็คือทั้งเพลง...) (แล้วเพลงนี้น่าจะถูกใจมักเกิ้ลนะคิดว่า 😂) คนนี้ของดีวิคตันจริงๆนะ วงมีเจ็ดคนแต่พี่แกเหมาทำทุกอย่างให้เทอแร้ว #PRODUCE_X_101​ #한승우.

PRODUCE X 101 video is one of the top 100 videos trending on twitter today.